LRKC onderzoek IX: Inzicht in de verandering van het leef-, werk- en speelritme van Nederland.

  • # March 25, 2012
  • Door
lg_image_29_9378

De snelle opkomst van smartphones, tablets en laptops veroorzaakt tal van nieuwe gebruiksmogelijkheden, die enerzijds een vloek en anderzijds een zegen blijken te zijn.Ruim de helft van de Nederlanders (56%) is bang dat we met z’n allen te afhankelijk zijn geworden van (mobiele) communicatietechnologie.

Opvallend genoeg vindt slechts een kwart dat deze afhankelijkheid hem of haar zelf betreft. Dat blijkt uit onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum onder bijna 2.000 Nederlanders naar de impact van mobiele technologie op ons leef- en werkritme. Het onderzoek (link) laat zien dat de consument meer dan ooit zelf aan zet is om zijn eigen grenzen te bewaken.

Download de volledige infographic hier: zoom_in_on_the_seamless_experience-update.pdf


Methodiek

De uitkomsten van dit rapport zijn gebaseerd op twee onderzoeksfases. De eerste fase bestond uit desk-research waarmee we naar inzicht in de benchmarkvariabelen van de myRhythm tool en werd inzicht verworven in de huidige kennis over de maatschappelijke impact van (mobiele) ICT aan de hand van 5 dichotomieën (verbinden versus isoleren, individualisering versus samenwerking, fragmentatie versus aggregatie, verdieping versus vervlakking, empowerment versus afhankelijkheid). In de tweede fase hielden we een meting van Leefritme benchmark variabelen, de ervaren en verwachte evolutie van de verschillende leefritmes tussen 2009 en 2015, de perceptie van de macro-sociale effecten van ICT, en de kennis en perceptie van enkele nieuwe technologieën. Deze meting werd uitgevoerd aan de hand van een online survey met een vragenlijst.

 

De wereld is in beweging

Gemiddeld 80% van de Nederlanders vindt het eigen leefritme prettig tot zeer prettig. Voor een gedeelte van deze Nederlanders zal het feit dat in die periode, door (mobiele) communicatietechnologie, het werk minder tijd-en plaatsgebonden geworden is daartoe wellicht bijgedragen hebben. Ruim de helft van Nederland (56%) geeft aan geen dag meer zonder internet te kunnen. Ook kan 36% van de ondervraagden niet buiten een mobiele telefoon en geeft 12% toe verslaafd te zijn aan social media. Tegelijkertijd geeft één op de twee ondervraagden aan meer grip op het eigen leefritme te willen hebben.

 

Dichotomie is de norm

Nederlanders verschillen van mening over de vraag of ICT, internet en mobiele technologie mensen met elkaar verbinden. Bijna de helft (46%) is het bijvoorbeeld helemaal eens met het idee dat men zich nauwer verbonden voelt met mensen die men kent maar ver weg wonen. Een derde is het hier juist niet mee eens. Het valt op dat bijna één op de twee Nederlanders zegt dat anderen door de technologische ontwikkelingen buitengesloten kunnen raken, terwijl slechts 17% over zich zelf zegt vaker eenzaam te zijn.

 

Het individu bewaakt zelf de grenzen

Alleen de consument zelf kan zorgen dat hij grip houdt op het enorme aanbod van informatie, zowel privé als op het werk.’ Met de uitkomsten van het onderzoek worden voor het eerst data over het veranderende leef- en werkritme van de afgelopen drie jaar beschikbaar gesteld. De inzichten van het Leefritme Kenniscentrum worden door Vodafone gebruikt voor de innovatie van haar producten en diensten.

 

 

Download het volledige onderzoeksrapport hier: Inzicht in de verandering van het leefritme(1).pdf

 

Share via emailShare on TwitterDigg ThisShare on Facebookhttp://leefritme.nl/wp-content/uploads/2013/03/lg_image_29_9378-150x150.jpg+1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>